(Bulan)
Surat ke : 54
Jumlah ayat : 55

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّـيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بسم الله الرحمن الرحيم

Surat Al-Qamar Ayat 1
Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.
 
Surat Al-Qamar Ayat 2
Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata: "(Ini adalah) sihir yang terus menerus".
 
Surat Al-Qamar Ayat 3
Dan mereka mendutakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya
 
Surat Al-Qamar Ayat 4
Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran).
 
Surat Al-Qamar Ayat 5
Itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka).
 
Surat Al-Qamar Ayat 6
Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan),
 
Surat Al-Qamar Ayat 7
sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang beterbangan
 
Surat Al-Qamar Ayat 8
mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata: "Ini adalah hari yang berat".
 
Surat Al-Qamar Ayat 9
Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: "Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman).
 
Surat Al-Qamar Ayat 10
Maka dia mengadu kepada Tuhannya: "bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah (aku)".
 
Surat Al-Qamar Ayat 11
Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah.
 
Surat Al-Qamar Ayat 12
Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan.
 
Surat Al-Qamar Ayat 13
Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku,
 
Surat Al-Qamar Ayat 14
Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai belasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh).
 
Surat Al-Qamar Ayat 15
Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
 
Surat Al-Qamar Ayat 16
Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 
Surat Al-Qamar Ayat 17
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
 
Surat Al-Qamar Ayat 18
Kaum 'Aad pun mendustakan (pula). Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 
Surat Al-Qamar Ayat 19
Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus,
 
Surat Al-Qamar Ayat 20
yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang.
 
Surat Al-Qamar Ayat 21
Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 
Surat Al-Qamar Ayat 22
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
 
Surat Al-Qamar Ayat 23
Kaum Tsamud pun telah mendustakan ancaman-ancaman (itu).
 
Surat Al-Qamar Ayat 24
Maka mereka berkata: "Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia (biasa) di antara kita?" Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila".
 
Surat Al-Qamar Ayat 25
Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong.
 
Surat Al-Qamar Ayat 26
Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.
 
Surat Al-Qamar Ayat 27
Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan) mereka dan bersabarlah.
 
Surat Al-Qamar Ayat 28
Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran)
 
Surat Al-Qamar Ayat 29
Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.
 
Surat Al-Qamar Ayat 30
Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 
Surat Al-Qamar Ayat 31
Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang.
 
Surat Al-Qamar Ayat 32
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
 
Surat Al-Qamar Ayat 33
Kaum Luth-pun telah mendustakan ancaman-ancaman (nabinya).
 
Surat Al-Qamar Ayat 34
Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing,
 
Surat Al-Qamar Ayat 35
sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur,
 
Surat Al-Qamar Ayat 36
Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.
 
Surat Al-Qamar Ayat 37
Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 
Surat Al-Qamar Ayat 38
Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.
 
Surat Al-Qamar Ayat 39
Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 
Surat Al-Qamar Ayat 40
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
 
Surat Al-Qamar Ayat 41
Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir'aun ancaman-ancaman.
 
Surat Al-Qamar Ayat 42
Mereka mendustakan mukjizat Kami semuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa
 
Surat Al-Qamar Ayat 43
Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam Kitab-kitab yang dahulu
 
Surat Al-Qamar Ayat 44
Atau apakah mereka mengatakan: "Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang".
 
Surat Al-Qamar Ayat 45
Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.
 
Surat Al-Qamar Ayat 46
Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
 
Surat Al-Qamar Ayat 47
Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka.
 
Surat Al-Qamar Ayat 48
(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka!"
 
Surat Al-Qamar Ayat 49
Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
 
Surat Al-Qamar Ayat 50
Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.
 
Surat Al-Qamar Ayat 51
Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
 
Surat Al-Qamar Ayat 52
Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan
 
Surat Al-Qamar Ayat 53
Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.
 
Surat Al-Qamar Ayat 54
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,
 
Surat Al-Qamar Ayat 55
di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa.

Sadaqallahul'adzim
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
Jika Terdapat Kesalahan Atau Kekeliruan Dalam Penulisan Ayat-Ayat Al-Quran ini, Mohon Diinformasikan, Untuk Melihat Surat yang Yang Lain,
Silahkan Lihat Daftar IsiTerima Kasih

AlQuran dan Terjemahan

thumbnail Surat Al-Qamar dan Terjemahan.
Author by : Aurellia Dintani.
Description : Surat Al-Qamar dan Terjemahan (Bulan) Surat ke : 54 Jumlah ayat : 55 أَعُوْذُ بِاللهِ مِن...

Mari Bantu Membagikan Surat Al-Qamar dan Terjemahan ini. Melalui Sosial Media Dibawah, Insya Allah akan membawa Baraqah bagi kita semua. Aamiin YRA

Bagikan Surat Al-Qamar dan Terjemahan

Poskan Komentar Blogger

Assalamu'alaikum Wr Wb.....
- Mohon Maaf, seluruh komentar harus menunggu moderasi dari admin.
- Komentar promosi & Link AKTIF tidak akan ditampilkan
- Komentar yang mengandung hujatan, negatif akan dianggap spam

Terima Kasih Sudah Berkunjung, Wassalam.